نتایج عملی


هر جلسه درمان 25 دقیقه ای اسکالپشور می تواند تا 24% سلول های چربی را در مناطق دردسرساز بدون جراحی یا نقاهت تخریب کند. اسکالپشور برای افرادی با نواحی ناهماهنگ در بدنشان، به خصوص آن قسمتها که به نظر مقاوم به رژیم غذایی و ورزش هستند، ایده آل است.

مراکز ارائه دهنده

اسکالپشور یک روش درمان مورد تایید FDA بوده که تعداد سلول های چربی را در نواحی خاص کاهش می دهد.
مرکز ارائه دهنده خدمات اسکالپشور را همین امروز پیدا کنید!

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt